SvFP är Sveriges specialistförening inom patologin. Föreningen är ideell och obunden, och arbetar med utveckling, kvalitet, vetenskap, utbildning och företrädande av professionen i offentliga/politiska sammanhang.
Föreningen utgörs av patologer i Sverige samt korresponderande medlemmar från andra länder/specialiteter. Föreningens styrelse utgörs av föreningsmedlemmar som föreslås av en valberedning och väljs av medlemmarna vid årsmöte. SvFP är en del av SLS och SLF (men medlemskap i SvFP innebär inte automatiskt medlemskap i dessa organisationer).

 

 

Nyheter

    Kalender