December 2021

8-10/12: Kurs i Artificiell intelligens och lärande system inom bilddiagnostik. Program.

10/12: Lunchseminarie - Stor potential när genomikdata kan implementeras i klinisk rutin