Kurser inkl. SK-kurser

 

Tipsa oss gärna om kommande kurser!

 

Kommande kurser för i första hand ST (inkl. SK-kurser)

   
 
Kurs i GI-patologi för ST-läkare - Umeå 19-21:a augusti 2019
Kursen riktar sig till ST-läkare i klinisk patologi. Kursens tyngdpunkt ligger på morfologisk diagnostik av sjukdomar i magtarm-kanalen (=”röret”). Lever, gallvägar och pankreas innefattas ej. Kursen består av systematiska föreläsningar samt rikliga tillfällen till digital mikroskopering och falldiskussion. Sista anmälningsdag 31 maj 2019.
I mån av plats (efter 31 maj) kan även nyblivna specialister gå kursen. Ange i förekommande fall antal månader efter specialistkompetens. För mer info, se inbjudan här (pdf)
 
Kurs i neuropatologi för ST-läkare - Uppsala 6-7:e november
Kursen riktar sig till ST-läkare i klinisk patologi och fokuserar på grundläggande förståelse av sjukdomar i centrala nervsystemet samt neuromuskulära sjukdomar hos vuxna och barn. Indikationer för neuropatologiska undersökningar och metodologiska aspekter kommer att presenteras. Kursen är riktad primärt till ST-läkare och utformad speciellt för dem som inte arbetar inom neuropatologi. Kursen består av olika moment såsom föreläsningar, fallpresentationer och videoinspelningar. 
 
Antal deltagare max 40 personer. ST-läkare prioriteras.
Organisatör: KVAST gruppen i Neuropatologi.
Plats: Klinisk Patologi, Rudbecklaboratoriet, Uppsala
Datum: 6-7 November 2019.
Anmälning via e-mail till: olivera.casar-borota@igp.uu.se (sista datum för anmälan 1/10-2019)
 
Thyreoideapatologi för ST-läkare - Stockholm 7-8 november.
Mer info kommer.
 

Övriga kommande kurser och symposier i Sverige

 

Svenska Lungcancerkongressen - 9-10:e maj 2019, Visby

Programmet i år kommer att handla om screening, cancerrehabilitering, vårdprogram och
presentationer av avhandlingar. Mötet genomförs med stöd från läkemedelsindustrin och arrangeras av
Svenska planeringsgruppen för lungcancer och Svenska Lungcancerstudiegruppens Insamlingsstiftelse.
För mer info se inbjudan,   program    och    hemsida.

Multidisciplinary approach to diffuse parenchymal lung disease and lung transplant - 23-25:e maj, Stockholm
The speakers are expert thoracic clinicians, radiologists and pulmonary pathologists. This multidisciplinary international course is one of the very few courses offered in the world concerning this type of disease. By the end of this course the participants should have a better understanding of the importance of correlation between clinical, radiologic and pathologic data in diagnosis and management of interstitial lung disease.
För mer info, se hemsida

Kurser i cytologi, i eller utanför Sverige, via hemsidan för Svensk Förening för Klinisk Cytologi.

 

Kurser utanför Sverige  

 

Postgraduate course: Diagnostic gastrointestinal pathology - 8-10:e maj 2019, Linz, Österrike
Kursen avhandlar 60 fall av benigna och maligna tillstånd i esofagus, magsäck, tunntarm och tjocktarm. Kursen riktar sig till specialister och specialintresserade ST-läkare. För mer info se kurshemsida.

3rd Meeting of the Pannonian Working Group of GI Pathology "Pathology of the Small Bowel" - 10-11:e maj, 2019 Budapest, Ungern
Möte som organiseras inom det europeiska patolognätverket för digestionsorganens sjukdomar (ENGIP). För mer info, se möteshemsida.

Precision Surgical Pathology  - 22:a-24:e maj 2019, Grenada, Spanien
I anslutning till den spanska patologföreningens (SEAP) årsmöte anordnas denna kurs tillsammans med IAP, med fokus på integrerad morfologi och molekylärpatologi inom gynekologisk patologi, uropatologi, GI-patologi, hematopatologi och mjukdelspatologi. För mer info, se hemsidan.

GI Path Postgraduate Course - 23:e-25:e maj 2019, Graz, Österrike
För patologer och erfarna ST-läkare. Max 48 deltagare. För mer info, se inbjudan och anmälningsblankett.

Postgraduate course: Diagnostic thyroid pathology and cytology - 27-29:e maj 2019, Linz, Österrike
Kursen omfattar både cytologi och histologi (inklusive fryssnitt) från benigna och maligna thyroideaförändringar, samt Immunhistokemi och molekylärpatologi inom området. För mer info se kurshemsida.

Edinburgh Dermatopathology Tutorial - 30-31:a maj 2019, Edinburgh, Skottland
Riktar sig till dermatopatologer eller allmänpatologer/ST-läkare med intresse för dermatopatologi. 60 fall delas ut (via en databas) tilldelatagrna innan och diskuteras sedan i grupper under kursens gång. För mer info, se kurshemsida.

Second Copenhagen Surgical Pathology Update - 3-5.e juni 2019, Köpenhamn, Danmark
Rigshospitalet i samarbete med MD Anderson och den danska patologföreningen anordnar denna 2,5-dagarskonferens. Sex fallbaserade kurser inom GI, hematologi, lunga, ÖNH, bröst och gynekologi. För mer info, se hemsida.

Edinburgh Haematopathology Tutorial 2019 -13-14:e juni, 2019, Edinburgh, Skottland
Årlig kurs med praktisk hematopatologi. I år ligger fokus på EBV-relaterade lymfoproliferativa sjukdomar,  gastrointestinala lymfoproliferativa sjukdomar, kutana lymfoproliferativa sjukdomar och aggressiva lymfom. Läs mer på kurshemsidan.

Postgraduate course: lung and pleural diseases - 13-19:e juni, Graz, Österrike
Del 1 (tumörpatologi) ges 13-15.e juni och del 2 (icke-tumorösa sjukdomar) ges 17-19.e juni.
För mer info, se kurshemsida.

Renal Transplant Pathology Hands-on Course,  24-27.e juni, 2019, Basel, Schweiz
Kurs för max 16 deltagare som riktar sig till ST-lkäare eller specialister med viss erfarenhet av att tolka transplantationsbiopsier. För mer info, se kurshemsida.

Postgraduate course: Diagnostic hematopathology - 26-28:e juni 2019, Linz, Österrike
Interaktiv kurs där deltagarna (max 100 st) tillsammans med föreläsarna tittar på och diskuterar kring fall både från lymfknutor och benmärg.  Därutöver ges sammanfattande förläsningar om diagnoskriterier, knepiga reaktiva differentialdiagnoser  och immunhistokemi/molekylärpatologi. För mer info se kurshemsida.

XXXIII International Congress of the IAP and the 32nd Congress of the ESP - 29: aug - 4:e sep 2020, Glasgow, Skottland
Som vanligt ett fullmatat program när IAP och ESP slår sina påsar ihop. Se mer info på mötets hemsida.

Diagnostic immunohistochemistry and molecular pathology - 9-11:e oktober 2019, Krakow, Polen
För 6:e gången ordnar NordiQC i samarbete med norska och polska patologföreningen samt universiteten i Krakow och Stavanger sin årliga kurs i immunhistokemi och nu även molekylärpatologi.  Praktisk kurs med späckat program för alla ST-läkare och specialister. För mer info, se hemsida.

Breast pathology with radiological correlation - 17-19:e oktober 2019, Opatija, Kroatien
Två svenska höjdare inom bröstpatologi och -radiologi, Tibor Tot och Edward Azavedo, sitter i fakulteten för denna kurs på den kroatiska kusten.  För mer info, se hemsida.

Diagnostic Breast Pathology - 23-25:e oktober 2019, Linz, Österrike
Interaktiv kurs för upp till 80 deltagare där 20 fall/dag diskuteras tillsammans med instruktörerna Farid Moinfar (Linz) och Fatteneh Tavassoli (Yale). För mer info, se kurshemsida.

 

Företag och organisationer som ordnar internationella kurser

 

newpathologycourses.com - polskt företag som anordnar internationella kurser för CME i patologi

newpathology.com - samarbete mellan polska patologföreningen, Harvard medical school, MD Andersson och USCAP

Bioptická laborator - Tjeckiens största patologlab, UEMS- ackrediterat dermatopatologicenter och arrangör av olika kurser.

Oxbridge Medica - företag med kurser på olika nivåer och inom olika ämnen, för patologer ffa inom histopatologi.

Osler Institute - ett institut i Indiana som specialiserar sig på att ge kurser för att hjälpa ST-läkare klara sina specialistexamina. Ger kurser inte bara i patologi utan i många olika specialiteter.

PathologyOutlines.com - annonserar om/länkar till internationella patologikurser och konferenser. 

Graz, Österrike - flera kurser per år, varierande ämnesområden. 

American Society for Clinical Pathology (ASCP) - flera kurser per år, varierande ämnesområden, olika platser i USA. 

Harvard Medical School, Boston - flera kurser per år, varierande ämnesområden (klicka på Courses by Topic).

Den norske patologforening - flera kurser per år, varierande ämnesområden samt annonserar om/länkar till internationella patologikurser och konferenser.

North West Cytology Training Centre courses - cytologikurser i Manchester för cytologer och cytodiagnostiker.

 

Om SK-kurser

Information om SK-kurser (statligt finansierade specialistkompetenskurser) finns på Läkarnas institut för professionell utveckling i sjukvården (LIPUS) hemsida. LIPUS är ett bolag som ägs av Läkarförbundet och som certifierar kurser och kongresser för AT- och ST-läkare samt samordnar och administrerar SPUR-inspektioner (SPUR, specialistutbildningsrådet). Ansvaret för själva SK-kurserna ligger på Socialstyrelsen. De flesta kurser inom klinisk patologi är dock inte SK/LIPUS-certifierade (vilket inte heller krävs för tillgodoräknande av kurs inom ST).

I syfte att få fram fler SK-kurser i framtiden har projektets Kurr - Rser under ST startats av LIPUS föregångare IPULS. Projektet syftar i stort till att inventera kursbehovet inom olika specialiteter.