Valberedningen

Stefan Dubois

Göran Elmberger

Henrik Edvardsson

 

 

Jävsdeklaration för styrelsemedlemmar vid nyval och omval från och med januari 2016