Valberedningen

Martin Hallbeck

Jonas Brenner

Göran Elmberger

 

Jävsdeklaration för styrelsemedlemmar vid nyval och omval från och med januari 2016

 

Uppdaterad 2017-09-05