Förnamn *
 
Efternamn *
c/o
Adress *
Postnummer *            NNNNN
 
Postadress *
Land
   
Telefon
 
Mobiltelefon
Epost
Personnr   ÅÅÅÅMMDD-NNNN
 
Kön

Betalningsansvarig (Om annan är sökande)

           
Namn
Adress
Postnummer
Ort
Land
       
Medlemstyp *
 Skadad    Närstående
 Stödjande    
Skada/diagnos (frivilligt)
Hjärnskakning
Infektion
Trauma/Yttre påverkan
Skadeår
Övrig information
   
*Obligatoriska uppgifter
   
Vi behandlar dina personuppgifter enligt PUL (Personuppgiftslagen). Det innebär att vi garanterar att dina uppgifter skyddas och inte lämnas ut till tredje part.