OBS! Kategori 1 gäller till och med det år du fyller 25. Kategori 2 gäller från och med det år du fyller 26.