Info/Material
Unik Försäkring
Utbildningscenter Autism
Läs vår blogg
Vi finns på!
SMS:a AUTISM till 72970 och ge 50 kr!
Webbplatsen funkar med talande webb

Litteraturlista


Här finns en lista över litteratur på svenska som på olika sätt anknyter till autism, Aspergers syndrom och andra autismliknande tillstånd. Vi försöker hålla listan uppdaterad men den ska inte ses som en heltäckande lista över all litteratur på svenska inom området.

Faktaböcker 
Självbiografier 
Föräldraberättelser
Syskonberättelser 
- Skönlitteratur


Faktaböcker

Abrahamsson L, Tänk om!, Epago 2010

Alén M & Hollanti C, Att utveckla samspel, Handikappinstitutet 1998
Alin Åkerman M & Liljeroth I, Autism - möjligheter och hinder i ett undervisningsperspektiv, SIH Läromedel 1998
 
Alwin A-M, Ensam på insidan - syskon berättar, Cura 2008

Andersson B, Sociala berättelser Seriesamtal, Gravander & Widerlöv 2000

Andersson B, Vägledning pedagogiska strategier, Eget Förlag 2001

Andersson B & Olsson G, Vem är jag?, Eget Förlag 2003

Andersson B & Olsson G, Nycklar till professionella möten och individuella lärstilar, Eget Förlag 2005

Andersson L, Sociala berättelser och Seriesamtal - teori och praktik, Riksföreningen Autism 2001

Andersson T & Zandén H, Autism, Asperger syndrom och arbete, Riksföreningen Autism 2003
 
Andersson T, Perceptionshantering vid Aspergers syndrom och autism, Andet utbildning och förlag 2009

Aspeflo U, Aspeflo om autism, Pavus Utbildning 2010

Asperger Center, Vardagssamtal, Sthlms läns lands. Asperger Center Handikapp & Habilitering 2003

Attwood T, Om Aspergers syndrom, Natur och Kultur 2000

Attwood T, Den kompletta guiden till Aspergers syndrom, Cura 2008

Axeheim K, Gustafsson M A, Lindqvist E, Jönsson B, Autismen finns där - men det ska gå bra ändå ! Del 1 Före Kennies datorisering, CERTEC, LTH, Lund 1996

Axeheim K, En annan verklighet, om barn med autism, Sama Förlag 1999

Balkfors B & Kroon J, Visst kan vi! Fysisk träning för vuxna personer med autism på tidig utvecklingsnivå, Riksföreningen Autism 2004

Beckman V, Kärnevik M & Schauman H, Gång på gång, Natur och Kultur 1998

Beckman V, Projektet - Att leva med barn med DAMP, Dyslexi och Aspergers syndrom, Cura 1997

Beyer J & Gammeltoft L, Autism och lek, Liber 2000

De Clercq H, Mamma, är det där ett djur eller en människa?, HLS Förlag 2005

De Clerq H, Autism från insidan - en handbok, gunnel.norro@gmail.com 2007

Cederborg A-C, Att intervjua barn med intellektuella och neuropsykiatriska funktionshinder, Studentlitteratur 2010

Cohen S, Fokus på autism, Cura 2000

Dahlgren S-O. Varför stannar bussen när jag inte ska gå av?, Liber 2007

Danielsson L & Liljeroth G, Vägval och växande,  Liber AB 1996

Duvner T, Barnneuropsykiatri MBD/DAMP, autistiska störningar, Dyslexi, Almquist & Wiksell Medicin Liber utbildning 1994

Ehlers S & Gillberg C, Aspergers syndrom - en översikt, Riksföreningen Autism 2003

Ekman O. Jag är ändå jag. Fyra killar om Aspergers syndrom, Cura 2005

Ekström K, Inte kan man koka soppa på en spik, Bilda Förlag 2001

Ekström L & Emilsson B, Det är inte fel på mig - det är fel på världen, vuxna med AS/HFA i Örebro län, Rapport nr 15 fr FoU-Enheten, Psykiatri och Hab Örebro 1999

Empowerment, Vad har jag för rättigheter?, Riksföreningen Autism 2004

Empowerment, Vad innebär funktionshindret?, Riksföreningen Autism 2004

Faherty C, Autism/Asperger syndrom, vad betyder det?, RFA Utbildningscenter Autism 2003

Frith U, Autism - gåtans förklaring, Liber utbildning 1994

Frith U, Autism och Asperger syndrom, Liber 1998

Gammeltoft L & Sunesen B, Kommunikation hos barn med autism, Bröndagerskolen Danmark

Gerland G, Aspeflo U, Barn som väcker funderingar - Se, förstå och hjälpa förskolebarn med en annorlunda utveckling. Pavus Utbildning 2009

Gerland G, Arbeta med Aspergers syndrom - Hantverket och den professionella rollen, Pavus 2010

Gerland G, Hjälpmedelsboken, Pavus 2011

Gerland G, På förekommen anledning, Cura 1998

Gerland G, Hur kan man förstå och behandla utagerande och självskadande beteende vid autism och autismliknande tillstånd, Riksföreningen Autism 2000

Gerland G, Det är bra att fråga, Cura 2000

Gerland G, Aspergers syndrom och sedan, Cura 2003

Gerland G, Autism, relationer och sexualitet, Cura 2004

Gillberg C, Barn, ungdomar och vuxna med AS, Normala, geniala, nördar? Cura 1997

Gillberg C, Autism och autismliknande tillstånd hos barn, ungdomar och vuxna, Natur och Kultur 1992

Gillberg C & Nordin V, Autism och autismliknande tillstånd - en översikt, Riksföreningen Autism 1994

Gillberg C m fl, Autism 96, Congress i Göteborg 1996

Gillberg C/Peeters T, Autism - Medicinska och pedagogiska aspekter, Cura 2001

Gray C, Grays komplimangsguide - en social arbetsbok, Riksföreningen Autism 2004

Gray C, Det sjätte sinnet II, Riksföreningen Autism 2004

Greene R, Explosiva barn,  Cura 2002

Hagnell M & Mellfeldt-Milchert S, Aspergers syndrom och samsjuklighet hos vuxna, Psykologiförlaget Hogrefe 2009

Happé F, Autism - en introduktion till psykologisk teori, Hans Reizles Förlag 1995

Heimann M & Tjus T, Datorer och barn med autism, Natur och Kultur 1997
 
Hejlskov Jörgenssen B, Problemskapande beteende vid utvecklingsrelaterade funktionshinder, Studentlitteratur 2009

Holmqvist M, En främmande värld, om lärande och autism, Studentlitteratur 2004

Howlin P, Baron-Cohen S & Hadwin J, Lära barn med autism att "läsa" andras tankar och känslor, handbok för lärare och föräldrar, Cura 2001

Högfeldt S, Wilkner Svanfeldt P & Gerland G, Asperger syndrom, vad är det för något?, Sthlms läns landst. Handikapp & Habilitering 2000

Jalakas I. Sex, kärlek och Aspergers syndrom, Alfabeta 2010
 
Karlsson Å & Persson M, I huvudet på en arbetsterapeut - tips och idéer som stöd i det arbetsterapeutiska arbetet med barn med autism, Handikappförvaltningen 2005

Karlsson Å & Persson M, I huvudet på en arbetsterapeut - arbetsterapeutisk kunskap kring stöd och åtgärder för barn med autism, Handikappförvaltningen rapport 2004:2, 2005

Karland N, Asperger syndrom, historier från vardagslivet, Psykologiförlaget AB 2004
 
Klasén McGrath M, Annorlunda barnbarn, Cura 2008

Kutcher M, Barn med överlappande diagnoser - ADHD, inlärningssvårigheter, Asperger, Tourette, bipolär sjukdom med flera, Natur & Kultur 2010

Larchez M & Treiber F, Min kompis har autism, WS Bookwell Oy Borgå 2002

Larsson S, Äkta omsorg enligt LSS - Bemötande i praktiken, Komlitt 2010

Lindberg C, En alldeles särskild familj - Att vara familjehem för unga med autism och asperger, Gothia 2011

Lindberg B, Retts syndrom en kartläggning av psykologiska erfarenheter i Sverige, Handikappforskningsgruppen, speciallärarlinjen, Sthlm 1988

Lindqvist L, Ensam på krokig väg. 10 undersökningar om vuxna och äldre med MBD/DAMP/ADHD, Aspergers syndrom och Tourettes syndrom. Kalmar kommun 2004

Lorenz D, Ungdomar med Aspergers syndrom, Gothia förlag 2010
 
Lovell B, Ullstrand E, Robert och hans bildvärld - en pojke med autism, FAS 2003

Lundkvist G, När tålamodsburken rinner över - om att ritprata, Specialpedagogiska Institutet läromedel 2003

Lyrén G-L, Lära sig lära, en väg till språket, Ekelunds förlag AB 1997

Lögdahl C, Psykologisk behandling vid Aspergers syndrom, Landst. Sörmland Handikapp & Habilitering 1996

Lögdahl C Psykologisk behandling av vuxna vid Aspergers syndrom, Landst. Sörmland Handikapp & Habilitering 1999

Mandre E, Från observation till specialpedagogisk design, CERTEC, Avd för rehabteknik Lund 1999

Mandre E & Jönsson B, Fria Freja Del 1, före datoriseringen, Fria Freja Del 2, en explosiv utveckling, Fria Freja Del 3, ett år med pedagogik inom psykiatrin, CERTEC, LTH Lund 1996

Mandre E, Att skapa verkligheter, Intermediabooks 2007

Mesibov G, Shea V, Schopler E, TEACCH vid autismspektrumstörning hos barn och vuxna, Studentlitteratur 2007

Morell A, Hur använder barn med autism pekdatorer som alternativ kommunikation? Habilitering & Hjälpmedel 2005

Nordgren M, Jag avskyr ordet normal, vuxna med Aspergers syndrom, Cura 2000

Nordin-Olson E, Barn som tänker annorlunda, Socialstyrelsen 2010

Norrö G, Aspergers syndrom - har jag verkligen det?, Intermediabooks 2006

Norrö G, Arbetsboken - handbok när man anställer människor som har Aspergers syndrom, Intermediabooks 2007

Nylander L, Autismspektrumtillstånd hos vuxna - några frågor och svar, Autism- och Aspergerförbundet 2010

Nordiska förb. för läkepedagogik och socialterapi, Antroposofisk läkepedagogik och socialterapi i Norden, Telleby Bokförlag 1991

Patrick N, Leva med asperger - En praktisk guide för tonåringar och vuxna, Natur & Kultur 2010

Peeters T, Autism från teoretisk förståelse till praktisk pedagogik, Liber AB 1998

Powell S & Jordan R, Autism leka, lära och leva, Cura 1998

Riksföreningen Autism, Den fria tiden - verksamheter anpassade för personer med Asperger syndrom, Riksföreningen Autism 1999

Riksföreningen Autism, Vuxna med autism - undersökning av förhållandena i Sverige 1991, Riksföreningen Autism

Råberg E, Omsorg utan våld , Borås tidning 2008

Sacks O, En Antropolog på mars, Bromberg Förlag 1995

Schopler E, Reichler R J, Bashford A, Lansing M & Marcus L M, PEP-R - Volym 1, Natur och Kultur 1993

Schopler E, Reichler R J & Lansing M, Lära barn med autism - Volym 2, Natur och Kultur 1993

Schopler E, Lansing M & Walters L, Undervisningsaktiviteter för barn med autism - Volym 3, Natur och Kultur 1994

Schopler E, Mesibov G, Schaffer B & Landrus R, AAPEP - Volym 4, Natur och Kultur 1995

Segar M, En överlevnadsguide för personer med Aspergers syndrom, Riksföreningen Autism 1999

Solders L & Öjteg A-C, Motorisk förmåga hos barn och ungdomar med AS och påverkan i vardagen, en kartläggning, Handikapp & Habilitering, Sthlm läns landsting 2001

Spri Sv. Läkarsällskapet, Svensk medicin nr 23, Autism och autismliknande tillstånd, Psri 1990

Steindal K, Asperger syndrom - att förstå och hjälpa personer med AS och HFA, Riksföreningen Autism 1997

Stiftelsen Allm. Barnsjk Socialstyrelsen, Autism och autismliknande tillstånd hos barn och ungdomar, Stiftelsen Allm. Barnsjukhuset 1999

Stiftelsen Allm. Barnsjk, Mångsidiga intensiva insatser för små barn med autism, Stiftelsen Allm. Barnsjukhuset 2007

Stolz J & Höler J, Daniel och Bosse går på bio, SIH Läromedel 1999

Söderberg L, Livstecken - språkutvecklingen hos en döv pojke med autism, Riksföreningen Autism 1993

Thunberg G, Konsekvenser av IT-Insatser till personer med autism, Hjälpmedelsinstitutet 2001

Thimon A-C, Bråkiga ungar och snälla barn, Johansson & Skyttemo Förlag 1988

Tranquist H & Johansson M, Exempel på visuella instruktioner och arbetsuppgifter, Riksföreningen Autism 2004

Treffert D A, Geniala idioter, Prisma 1991

Waclaw W, Aldenrud U & Ilstedt S, Barn med autism och Asperger syndrom. Praktiska erfarenheter från vardagsarbetet, Futurum 1999

Wahlström J & Osmar Sverkerdotter, Fragile-X syndromet FRAXA, Riksföreningen Autism 1989

Wing L, Autismspectrum - handbok för föräldrar och professionella, Cura 1998

Winter M, Aspergers syndrom – vad lärare behöver veta, Liber 2008

Witt Engström I, Rett syndrom - en översikt, Riksföreningen Autism 1998

Åstrand B, De sköra barnen, SIL lagret 1990

Åstrand B, En skräddarsydd pedagogik, SIL lagret 1988

Åstrand B, Ett steg i sänder, SIL lagret 1997

Östman H, Hur skolan kan hjälpa elever med AS - mina råd och tips, Riksföreningen Autism 2001

<<<Självbiografier

Alw M, Max - tills vidare Om att leva med Aspergers syndrom utan att veta om det, Riksföreningen Autism 2006

Baron J o S, Pojken innanför, mor och son om hans autism, Bonnier Alba 1992

Brattberg G, Balansgång på slak lina - Om att åldras med autismspektrumtillstånd, Värkstaden 2011

Brattberg G, Enastående, om livet med högfungerande autism, Värkstaden 1999

Brattberg G, Guide i helvetet, personlig ordbok om livet med AS, Värkstaden 2000

Brattberg G, Innanförskap, autismspektrumtillståndets funktionshinder inifrån, Värkstaden 2009 

Dahl A, Amandas bok, Riksföreningen Autism 2000

Dahlgren L, Två Själar - en förklaring av min Asperger, Riksföreningen Autism 2007

Durmortier D, Från en annan planet?, Intermediabooks 2007

Ekman T, Med andra ögon - att få diagnosen högfungerande autism i vuxen ålder, Eget förlag 2010

Ekman O (Red) Jag är ändå jag, fyra killar om Aspergers syndrom, Cura 2005

Ellnefors Kasperdockan, Gravander & Widerlöv 2000

Gerland G, En riktig människa, Cura 1996

Grandin & Scariano M, Genom dörrar, Liber utbildning 1994

Hall K, Aspergers syndrom, universum och allt annat, Cura 2003
 
Iversen P, Ett annorlunda barn, Forum bokförlag 2009

Jackson L, Miffon, nördar och Aspergers syndrom, Cura 2005

Jansson H, Jag och Mina diagnoser, Cura 2007

Larsson S, Asperger syndrom ut mitt perspektiv, eget förlag 2007

Newport J & M, Mozart och valen, Bra Böcker AB 2007

Nilsson T, Konsten att vara jag - om Asperger syndrom, Eget förlag 2011

Raphaelis A, Ut ur tunneln - att leva med Aspergers syndrom och psykisk ohälsa, Recito 2010

Scherling F-M, Pestens tid, min tid i rättspsykiatrin, Författarens Bokmaskin 2004

Schäfer S, Stjärnor, Linser och Äpplen, att leva med autism, Cura 1996

Sternefeldt A-C, Asperger och jag, Recito förlag 2010

Sternefält A-C, Mitt nya liv, Recito 2010

Tammet D, Född en blå dag, Natur & Kultur 2008

Wågström P, Om ett missfoster, Recito 2010

Österman K, Intressen som medicin - ta sig ur depressioner utan mediciner, Karins Diary 2010

Östlund E, Östlund L, Jag skriver ovanpå linjen - Att leva med Aspergers syndrom och att vara konstnär, Lek Design 2005

<<<Föräldraberättelser

Ahnve K, Stjärnhimmel, Verum Gothia 1990

Ahnve K, Mi Mam, Ännu ett år med Olof, Cordia 1991

Ahnve K, Ett vuxet liv för Olof, Libris 1999

Andersson E, Min Trollunge, FA Skaraborg 1993

Baron J o S, Pojken Innanför, Mor och son om hans autism, Bonnier Alba 1992

Bergström G, Ramsor och Tramsor, om Bill och Bolla, En bok för alla 1994

Bergström G, Tokigt och Klokigt, mera rim om Bill och Bolla, Rabén & Sjögren 1979

Bergström G, Stora boken om Bill & Bolla, Rabén & Sjögren 2007

Dalid G, Var är min stjärna? Marcus Förlag 2001

Deckmar M, Freds Bok, Ord och Tanke 1998

Freihow W. H. Kära Gabriel, Albert Bonniers Förlag 2006

Hjelm F. Vad händer med Kalle - en pappa berättar, Cura 2008

Hober T, Växa med Torbjörn - och med autism, Recito 2011

Hörstrand B, Jag kommer sen - alltid, Eget Förlag 1982

Högstrand B, A som i Adam och autism, Solrosens Förlag 1994

Högstrand B, Hur gick det sen?  Om Adam, ett vuxenliv, Solrosens Förlag 2007

Iversen P, Ett annorlunda barn, Forum 2009

Jalakas I. Nörd-syndromet, allt du behöver veta om Aspergers syndrom, Alfabeta 2007

Larssen M, Man dör inte, men man blir en ganska knäckt människa - 12 föräldrar till barn med NPF berättar sin historia, Aduct 2011

Lefévre F, Lille kannibalprinsen, Zelos Förlag 1992

Lexhed J, Det räcker inte med kärlek, LevNu/Wahlström & Widstrand 2008

Lindgren B, När jag blir stor ska jag bli Askungen, Bildningsförlaget 1996

Mitgutsch A, Utanför, Forum 1989

Rubin B, Barnet i Glaskulan?  Norstedts Förlag 2006

Rudlina G, Sätt dom i skogen!, LIC Förlag 1985

Sandström A, Jonathan - (inte) som andra barn?, Vulcan 2010

Swärd A-K, Att pussla ihop ett liv, Intermediabooks 2007

Willner M & Filipsson T, Erik och Lisa, kärleken till annorlunda barn, Skrivbyrån HB 2005

Åkerblom K, Micael, Eger Förlag 1990

<<<Syskonberättelser

Band B, Hecht E, Att växa upp med en bror med autism - en lillasysters berättelse, Riksföreningen Autism 2006

Gorrod L, Min bror är annorlunda, Riksföreningen Autism 2002

Nielsen, E, Jävla jobbigt - hur det kan vara att ha syskon med autism och Aspergers syndrom, Autism- och Aspergerförbundet 2011

Selmer A, Vår lilla syster, Almqvist & Wiksell 2000

<<<Skönlitteratur

Berman S, Flickan som dök ner till jordens mitt, Brombergs 2010

Brodin Y, Hannahs Hemlighet, Författarhuset 2001

Gardner N, Min vän Henry, Bokförlaget Forum 2008

Haddon M, Den besynnerliga händelsen med hunden om natten, Wahlström & Widstrand 2003

Holst P, Jag brukade drömma om dig, Forum 2010

Hoopmann K, Mysteriet med den blå flaskan, Cura 2004

Hoopman K, Möss och utomjordingar, Cura 2005

Leimbach M, Daniel pratar inte, W&W 2009
 
Mohlin M & Medhus M, Martes bok, Cura 2009

Nilsson Björk K, Släpp in mig! Att älska en man med Aspergers syndrom, Bullpinch publishing 2010


<<<