Info/Material
Unik Försäkring
Utbildningscenter Autism
Läs vår blogg
Vi finns på!
SMS:a AUTISM till 72970 och ge 50 kr!
Webbplatsen funkar med talande webb

Litteraturlista


Här finns en lista över litteratur på svenska som på olika sätt anknyter till autism, Aspergers syndrom och andra autismliknande tillstånd. Vi försöker hålla listan uppdaterad men den ska inte ses som en heltäckande lista över all litteratur på svenska inom området.

Faktaböcker 
Självbiografier 
Föräldraberättelser
Syskonberättelser 
- Skönlitteratur


Faktaböcker

Abrahamsson L, Tänk om!, Epago 2010
 
Alwin A-M, Ensam på insidan - syskon berättar, Cura 2008

Andersson B, Vägledning pedagogiska strategier, Eget Förlag 2001

Andersson B & Olsson G, Vem är jag?, Eget Förlag 2003

Andersson B & Olsson G, Nycklar till professionella möten och individuella lärstilar, Eget Förlag 2005

Andersson L, Sociala berättelser och Seriesamtal - teori och praktik, Riksföreningen Autism 2001
 
Andersson T, Perceptionshantering vid Aspergers syndrom och autism, Andet utbildning och förlag 2009

Aspeflo U, Aspeflo om autism, Pavus Utbildning 2010

Asperger Center, Vardagssamtal, Sthlms läns lands. Asperger Center Handikapp & Habilitering 2003

Attwood T, Om Aspergers syndrom, Natur och Kultur 2000

Attwood T, Den kompletta guiden till Aspergers syndrom, Cura 2008

Balkfors B & Kroon J, Visst kan vi! Fysisk träning för vuxna personer med autism på tidig utvecklingsnivå, Riksföreningen Autism 2004

Beyer J & Gammeltoft L, Autism och lek, Liber 2000

De Clercq H, Mamma, är det där ett djur eller en människa?, HLS Förlag 2005

De Clerq H, Autism från insidan - en handbok, gunnel.norro@gmail.com 2007

Cederborg A-C, Att intervjua barn med intellektuella och neuropsykiatriska funktionshinder, Studentlitteratur 2010

Cohen S, Fokus på autism, Cura 2000

Dahlgren S-O. Varför stannar bussen när jag inte ska gå av?, Liber 2007

Empowerment, Vad innebär funktionshindret?, Riksföreningen Autism 2004

Faherty C, Autism/Asperger syndrom, vad betyder det?, RFA Utbildningscenter Autism 2003

Gerland G, Aspeflo U, Barn som väcker funderingar - Se, förstå och hjälpa förskolebarn med en annorlunda utveckling. Pavus Utbildning 2009

Gerland G, Arbeta med Aspergers syndrom - Hantverket och den professionella rollen, Pavus 2010

Gerland G, Hjälpmedelsboken, Pavus 2011

Gerland G, Det är bra att fråga, Cura 2000

Gerland G, Aspergers syndrom och sedan, Cura 2003

Gerland G, Autism, relationer och sexualitet, Cura 2004

Gillberg C/Peeters T, Autism - Medicinska och pedagogiska aspekter, Cura 2001

Gray C, Det sjätte sinnet II, Riksföreningen Autism 2004

Greene R, Explosiva barn,  Cura 2002
 
Hejlskov Jörgenssen B, Problemskapande beteende vid utvecklingsrelaterade funktionshinder, Studentlitteratur 2009

Holmqvist M, En främmande värld, om lärande och autism, Studentlitteratur 2004

Jalakas I. Sex, kärlek och Aspergers syndrom, Alfabeta 2010
 
Karlsson Å & Persson M, I huvudet på en arbetsterapeut - tips och idéer som stöd i det arbetsterapeutiska arbetet med barn med autism, Handikappförvaltningen 2005
 
Klasén McGrath M, Annorlunda barnbarn, Cura 2008

Kutcher M, Barn med överlappande diagnoser - ADHD, inlärningssvårigheter, Asperger, Tourette, bipolär sjukdom med flera, Natur & Kultur 2010

Larsson S, Äkta omsorg enligt LSS - Bemötande i praktiken, Komlitt 2010

Lindberg C, En alldeles särskild familj - Att vara familjehem för unga med autism och asperger, Gothia 2011

Lindqvist L, Ensam på krokig väg. 10 undersökningar om vuxna och äldre med MBD/DAMP/ADHD, Aspergers syndrom och Tourettes syndrom. Kalmar kommun 2004

Lorenz D, Ungdomar med Aspergers syndrom, Gothia förlag 2010
 
Lovell B, Ullstrand E, Robert och hans bildvärld - en pojke med autism, FAS 2003

Lundkvist G, När tålamodsburken rinner över - om att ritprata, Specialpedagogiska Institutet läromedel 2003

Mandre E, Att skapa verkligheter, Intermediabooks 2007

Mesibov G, Shea V, Schopler E, TEACCH vid autismspektrumstörning hos barn och vuxna, Studentlitteratur 2007

Nordgren M, Jag avskyr ordet normal, vuxna med Aspergers syndrom, Cura 2000

Nordin-Olson E, Barn som tänker annorlunda, Socialstyrelsen 2010

Norrö G, Aspergers syndrom - har jag verkligen det?, Intermediabooks 2006

Norrö G, Arbetsboken - handbok när man anställer människor som har Aspergers syndrom, Intermediabooks 2007

Nylander L, Autismspektrumtillstånd hos vuxna - några frågor och svar, Autism- och Aspergerförbundet 2010

Patrick N, Leva med asperger - En praktisk guide för tonåringar och vuxna, Natur & Kultur 2010

Råberg E, Omsorg utan våld , Borås tidning 2008

Solders L & Öjteg A-C, Motorisk förmåga hos barn och ungdomar med AS och påverkan i vardagen, en kartläggning, Handikapp & Habilitering, Sthlm läns landsting 2001

Thunberg G, Konsekvenser av IT-Insatser till personer med autism, Hjälpmedelsinstitutet 2001

Winter M, Aspergers syndrom – vad lärare behöver veta, Liber 2008

<<<Självbiografier

Alw M, Max - tills vidare Om att leva med Aspergers syndrom utan att veta om det, Riksföreningen Autism 2006

Brattberg G, Balansgång på slak lina - Om att åldras med autismspektrumtillstånd, Värkstaden 2011

Brattberg G, Guide i helvetet, personlig ordbok om livet med AS, Värkstaden 2000

Brattberg G, Innanförskap, autismspektrumtillståndets funktionshinder inifrån, Värkstaden 2009 

Dahl A, Amandas bok, Riksföreningen Autism 2000

Dahlgren L, Två Själar - en förklaring av min Asperger, Riksföreningen Autism 2007

Durmortier D, Från en annan planet?, Intermediabooks 2007

Ekman T, Med andra ögon - att få diagnosen högfungerande autism i vuxen ålder, Eget förlag 2010

Gerland G, En riktig människa, Cura 1996

Hall K, Aspergers syndrom, universum och allt annat, Cura 2003

Jackson L, Miffon, nördar och Aspergers syndrom, Cura 2005

Nilsson T, Konsten att vara jag - om Asperger syndrom, Eget förlag 2011

Raphaelis A, Ut ur tunneln - att leva med Aspergers syndrom och psykisk ohälsa, Recito 2010

Wågström P, Om ett missfoster, Recito 2010

<<<Föräldraberättelser

Bergström G, Stora boken om Bill & Bolla, Rabén & Sjögren 2007

Dalid G, Var är min stjärna? Marcus Förlag 2001

Hjelm F. Vad händer med Kalle - en pappa berättar, Cura 2008

Högstrand B, Hur gick det sen?  Om Adam, ett vuxenliv, Solrosens Förlag 2007

Iversen P, Ett annorlunda barn, Forum 2009

Jalakas I. Nörd-syndromet, allt du behöver veta om Aspergers syndrom, Alfabeta 2007

Larssen M, Man dör inte, men man blir en ganska knäckt människa - 12 föräldrar till barn med NPF berättar sin historia, Aduct 2011

Sandström A, Jonathan - (inte) som andra barn?, Vulcan 2010

Swärd A-K, Att pussla ihop ett liv, Intermediabooks 2007

<<<Syskonberättelser

Band B, Hecht E, Att växa upp med en bror med autism - en lillasysters berättelse, Riksföreningen Autism 2006

Gorrod L, Min bror är annorlunda, Riksföreningen Autism 2002

Nielsen, E, Jävla jobbigt - hur det kan vara att ha syskon med autism och Aspergers syndrom, Autism- och Aspergerförbundet 2011

Selmer A, Vår lilla syster, Almqvist & Wiksell 2000

<<<Skönlitteratur

Berman S, Flickan som dök ner till jordens mitt, Brombergs 2010

Brodin Y, Hannahs Hemlighet, Författarhuset 2001

Haddon M, Den besynnerliga händelsen med hunden om natten, Wahlström & Widstrand 2003

Holst P, Jag brukade drömma om dig, Forum 2010

Leimbach M, Daniel pratar inte, W&W 2009
 
<<<