* = Obligatoriska uppgifter

Till hedrande av:Information om den avlidne och ceremonin

Du kan redigera texten eller skriva en egen text i nästa fält
Antal rader kvar: 6

Till minne av
har en gåva skänkts till Riksförbundet för social och mental hälsa av

Leveransmetod E-post eller Brev

1. Minnesbrevet skickas direkt via e-post.
Välj E-post och fyll i e-postadress till önskad mottagare, exempelvis begravningsbyrå eller anhörig.
Vänligen observera att minnesbrevet då inte hanteras av oss på Riksförbundet för social och mental hälsa

2. Vi på Riksförbundet för social och mental hälsa skickar minnesbrevet per post.
Välj Brev och fyll i namn och adress till önskad mottagare.
Fyll också i din egen e-postadress för att få en kopia skickad till dig via e-post.

Betalarens uppgifter:


Du har 250 tecken kvar.

OBS! Du skickas nu vidare till en extern betaltjänst. När betalningen är genomförd kommer du automatiskt tillbaka till vår webbplats.