* = Obligatoriska uppgifter

Till hedrande av:information om den avlidne och cermonin

Minnesbrevet skickas till:anhörig/begravningsbyrå

Har du inte mottagarens telefonnummer anger du ditt eget telefonnummer.

Du har 400 tecken kvar.

Betalarens uppgifter:


Du har 250 tecken kvar.

OBS! Du skickas nu vidare till en extern betaltjänst. När betalningen är genomförd kommer du automatiskt tillbaka till vår webbplats.