OBS! Formuläret fungerar bäst på en datormskärm * = Obligatoriska uppgifter

Till hedrande av:information om den avlidne och ceremonin


Antal rader kvar: 6
Texten går fortfarande att redigera
Till minne av
har en gåva skänkts till Riksförbundet för social och mental hälsa av

Minnesbrevet skickas till: (anhörig/begravningsbyrå)

Välj E-post för att få minnesbrevet skickat som PDF-bilaga.
Välj Brev och fyll i adressuppgifter om du vill att Riksförbundet för social och mental hälsa ska skriva ut och skicka minnesbrevet via post.
OBS! Väljer du Brev får du även en kopia som PDF-bilaga.
Ange en e-postadress även om Du beställer utskrift via oss.

Betalarens uppgifter:


Du har 250 tecken kvar.

OBS! Du skickas nu vidare till en extern betaltjänst. När betalningen är genomförd kommer du automatiskt tillbaka till vår webbplats.