Glenn Henner

Föreläsning om hur det är att leva med paranoid schizofreni och om återhämtning. 
Boka Glenn eller fråga >>