Snabblänkar

Kunskap kan bli buskul

Vi har valt att kalla vårt nya projekt BUSKUL- Barn och Unga i Sverige Kunskap Ut i landet.

En familj där någon är drabbad av schizofreni eller annan svår psykossjukdom lever ofta under stor emotionell stress med hög risk för konflikter.

Detta drabbar barnen hårdast.

Barn och unga som lever i en familj där någon är drabbad av schizofreni eller annan svår psykossjukdom behöver kunskap för att förstå och hantera sin vardag.

I Sveriges utanförskapsområden med hög social utsatthet lever många som drabbats av dessa sjukdomar. Dessa barn har nuvarande stödverksamheter svårt att nå.

Nu skapar vi en uppsökande metod för att lyckas med detta.

Våra grupper är kostnadsfria och du blir inte registrerad.

KONTAKT: 
Du som vill veta mer:
Stefan Björnstam

070-035 05 80
stefan.bjornstam@schizofreniforbundet.se

Du som vill hjälpa till i projektet:
Margaretha Herthelius
herthelius.margaretha@gmail.com