NYTT: extra stöd i Coronatider

Information från Rädda Barnen om Corona

https://www.raddabarnen.se/rad-och-kunskap/coronaviruset-tips-rad/

https://www.raddabarnen.se/rad-och-kunskap/coronaviruset-tips-rad/sprak/

https://youtu.be/sub3ZuJwL5E

 Rädda Barnen har också en APP för att minska oro och stress, som man kan ladda ner.

https://www.raddabarnen.se/rad-och-kunskap/centrum/safe-place/

 Rädda Barnens stödchat kommer från och med måndag 30 mars att ha utökade öppettider, för att möta det ökade behov av stöd vi ser. Chatten Kärleken är fri är till för dig som är barn eller ung. Du kan fråga om allt kring: hedersrelaterat förtryck och våld, begränsningar, rättigheter, kärlek, tvångsäktenskap, och könsstympning https://karlekenarfri.se/for-dig-som-ung/hur-far-jag-hjalp/chatt-jour/

 Information från BRIS

BRIS erbjuder barn och ungdomar samt deras närstående stödverksamhet via telefon, mejl och chatt alla dagar under året kl 14-21. För ett par veckor sedan utökades telefonen och chatten för barn till att vara öppen även på förmiddagarna, 9-12. Telefonnummer är 116 111, men för att chatta och mejla får man söka via hemsidan.