Vuxna anhöriga

Hej du som är anhörig kan få hjälp på många sätt.

Anhörigprojektet har tagit fram material som berör anhöriga, läs mer här >>

Du kan också gå med i Gapet som är ett forum för anhöriga, se här >>

Kommunen ska ge anhörigstöd, läs här >>