* = Obligatoriska uppgifter

Till hedrande av:information om den avlidne och ceremonin

Du kan redigera texten eller skriva en egen text i nästa fält
Antal rader kvar: 6

Till minne av
har en gåva skänkts till Svenska Ödemförbundet av

Minnesbrevet skickas till: anhörig/begravningsbyrå/mig själv


Välj bland följande

1. Jag vill skicka direkt till anhörig eller begravningsbyrå via e-post.
Välj E-post och fyll i e-postadress till mottagaren.

2. Jag vill få minnesbrevet till min e-postadress för att skriva ut själv.
Välj E-post och fyll i din egen e-postadress.

3. Jag vill att Svenska Ödemförbundet skriver ut och skickar minnesbrevet via post. Jag får då en kopia via e-post.
Välj Brev och fyll i namn och adress till mottagaren. Fyll även i din egen e-postadress för kopia.
SÖF:s policy om personuppgifter
Läs mer om dataskyddsförordningen (GDPR)

Betalarens uppgifter:


Du har 250 tecken kvar.

OBS! Du skickas nu vidare till en extern betaltjänst. När betalningen är genomförd kommer du automatiskt tillbaka till vår webbplats.