Förnamn *
 
Efternamn *
c/o
Adress *
Postnummer *            NNNNN
 
Postadress *
Land
   
Telefon *
 
Telefon annan
Epost *

           

Förening

Län *
Lokalförening *
       

           
Typ av medlemsskap *

           
Har/Är intresserad av ödemtyp/er
 Primärt lymfödem
 Sekundärt lymfödem, arm
 Sekundärt lymfödem, ben
 Sekundärt lymfödem, övrigt
 Lipödem
 Dercum
 Venösa ödem
 Övr kroniska ödem
   
Födelseår                    ÅÅÅÅ
 
Kön
Ev. meddelande
 *
CaptchaImage