SPF Seniorernas Facebookskola

2018-01-15 Vad är Facebook? Hur använder jag Facebook? Vad är viktigt att tänka på med detta sociala nätverk som idag har 2 miljarder användare över hela världen och som är den mest populära digitala mötesplatsen för svenska seniorer?

Förbundet har tagit fram SPF Seniorernas Facebookskola som från grunden och steg för steg är en god hjälp på vägen att gå med i och hantera Facebook. Instruktioner finns såväl för den enskilda personen som vill bli medlem och använda Facebook för privat bruk som för en förening som vill skapa och driva en Facebooksida för att bredda kommunikationen till medlemmarna.
 
Ta del av SPF Seniorernas Facebookskola här (uppdaterad 2018-01-23)